Bitwa pod Kircholmem 1605

Armia szwedzka nie przedstawiała na początku XVII wieku większej wartości bojowej. Było tak pomimo tego że rządzący Szwecją w latach 1560-1568          Eryk XIV Szalony podjął reformy wojskowe. Eryk XIV w piechocie wprowadził system, w którym pierwszą linię stanowiły trzy kompanie złożone z pikinierów i halabardników ustawionych w czworobok liczący 15 szeregów i 15 rzędów, osłaniany…

Kontrowersje związane z datą bitwy pod Trzcianą 1629

W czerwcu 1629 roku doszło do bitwy pod Trzcianą pomiędzy sprzymierzonymi Polakami i Austriakami a Szwedami. Bitwa zakończyła się sukcesem połączonych sił polsko-austriackich. Wątpliwości budzi jednak dokładna data dzienna bitwy. Dowodzący wojskami polskimi hetman koniecpolski planował uderzyć na Piławę, a żeby odwrócić uwagę przeciwnika chciał skierować część sił na Żuławy.[1] Jednak przeciwko temu planowi weto…

Początki husarii w Polsce

Pierwsi husarze pojawili się w Polsce  w roku 1500, za sprawą podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego, który pierwszy sformował taki rodzaj jazdy. Marcin Bielski napisał : ,, że Racowie ( husarze) z narodu słowiańskiego przeniósłszy się do Polski naprzód służbę żołnierską  z tarczą a drzewem wnieśli do Polski.[1] Formacja ta już w XIV wieku pojawiła się na…

Przyczyny najazdu szwedzkiego na Polskę w 1655 roku

  W 1635 roku Rzeczpospolita zawarła 26 letni rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi. Lecz pomimo tego rozejmu stosunki polsko- szwedzkie układały się źle. Polscy Wazowie nadal zgłaszali pretensje, zresztą uzasadnione, do tronu w Szwecji. Oprócz tego krainą sporną były Inflanty.[1] Szwecja po zwycięskiej dla niej wojnie trzydziestoletniej zmierzała do dalszych zdobyczy terytorialnych,[2] dlatego część…

Piechota w wojsku polskim XVII wieku

Piechota w wojsku polskim w XVI i XVII wieku często pełniła rolę jedynie pomocniczą wobec jazdy. Było tak gdyż rycerze polscy począwszy od końca XV wieku musieli wielokrotnie zmagać się z uciążliwymi najazdami tatarskimi prowadzonymi samymi tylko siłami lotnej jazdy. Wojsko polskie nie posiadając dobrej jazdy nie byłoby w stanie przeciwstawić się najazdom Tatarów. Ale…

Jazda pancerna

Jazda pancerna   Jazda pancerna to typ jazdy średniozbrojnej, która wyłoniła się z jazdy kozackiej. O jeździe pancernej Konstanty Górski napisał : ,, Dopiero w roku 1598 roty kozackie, podobnie jak usarskie, występują jako jednolite. Odtąd już nie mieszają się jedne z drugiemi, ale istnieją z osobna obok siebie, aż do r.1776,w którym oba te…

Piechota wybraniecka

Piechota wybraniecka została utworzona w Koronie w roku 1578.  Mówi o tym Konstytucja Sejmowa i Uniwersał Królewski z tegoż roku. Fragment Konstytucji Sejmowej tu przytoczę. ,,Stefan, z Bożej łaski król polski etc. Wszem w obec i każdemu z osobna, starostom i dzierżawcom wsi naszych królewskich, jako też poddanym naszym i innym wszystkim, którym by to…

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!